ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หน้าที่หลัก :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0811126489
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : กองการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กองการศึกษา