หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.หมู่ที่ 1
โดย : admin
อ่าน : 5666
พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.หมู่ที่ 1