กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

วันที่ 26 มกราคม 2564 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย