ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180

โทรศัพท์ : 0 5372 4217-8

เว็บไซต์ : www.thakho.go.th

E-mail : thakho1792657810@gmail.com