ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid – 19

ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานฯ เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid – 19 และขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และผ่านจุดคัดกรองของ อบต.ท่าก๊อทุกครั้งในการติดต่อทางราชการนะค่ะ