ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรจรับพัสดุ ออกตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน หมู่ 17 บ้านห้วยชมภู ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย