ประชุมปรึกษาหารือ กรณีมีการถมที่ดินอันเป็นการบุกรุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สรวย ประชุมปรึกษาหารือ กรณีมีการถมที่ดินอันเป็นการบุกรุกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าก๊อ​ อำเภอแม่สรวย​ จังหวัดเชียงราย