มอบของอุปโภคและบริโภค เพื่อสมทบกองทุนความดี กองทุนบุญ แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ 5 แห่งในตำบลท่าก๊อ

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกมอบของอุปโภคและบริโภค เพื่อสมทบกองทุนความดี กองทุนบุญ แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ 5 แห่งในตำบลท่าก๊อ โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดป่ายางมน ต.รอบเวียง เชียงราย