มอบผ้าห่ม ขนม นมและเสื้อผ้าของใช้ต่างให้กับเด็กเล็กศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอะบอโด่

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ใจปิน รองนายก อบต.ท่าก๊อ นำนมและขนมร่วมกับคณะของเกษตรจังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการเกษตรที่สูงมอบผ้าห่ม ขนม นมและเสื้อผ้าของใช้ต่างให้กับเด็กเล็กศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านอะบอโด่จำนวน 30 ราย ณ บ้านอะบอโด่ หมู่ที่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย