มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านนายปุ๊ด

นางบัวคำ ธิธรรมมา บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ร่วมกับ ทต.แม่สรวย,อบต.แม่พริก,อบต.ศรีถ้อย,อบต.สันสลี,ทต.แม่สรวย,สภ.แม่สรวย,จนท.ตร.ทางหลวง,มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์จุดแม่สรวย,มูลนิธิแสงแก้วโพธิญาณ,อ.แม่สรวย และปกครองตำบลท่าก๊อ ออกปฏิบัติการดับเพลิงและควบคุมเพลิงไหม้บ้าน นายปุ๊ด ธิธรรมมา บ้านเลขที่ 145 หมู่ 6 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย