มูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำโดยนายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช ปลัดอบต.ท่าก๊อ ร่วมกับมูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ (ลูกอมอารมณ์ดี) ให้กับคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแม่สรวย #ผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรี่สามารถมารับได้ที่คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ