รับการสนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้อ จากมูลนิธิสยาม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้อ จากมูลนิธิสยาม เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป