รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 ราย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 ราย กลับบ้านเพื่อดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปอีก 14 วัน