ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโควิดภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโควิดภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านดินดำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย