ร่วมออกสำรวจผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมตาม “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการ “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”สำรวจผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ภายในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย