ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในพื้นที่หมู่ที่9

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสมชาย ใจปิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย จนท.ปภ (สาขาเวียงป่าเป้า) กำนันตำบลท่าก๊อพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ใด้ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในพื้นที่หมู่ที่9 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย