สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่
1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ


2.อ่างเก็บน้ำแม่ก๊อหลวง

อ่างเก็บน้ำแม่ก๊อหลวง เป็นอ่างเก็บขนาดกลางเพื่อใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของตำบลตั้งอยู่ หมู่7 บ้านโฮ่ง ตำบลท่าก๊อ ระยะเวลา 1.5 กิโลเมตร จากทางหลวง หมายเลข 108 สายเชียงใหม่-เชียงราย
3.พระธาตุเสด็จ

พระธาตุเสด็จ เป็นพระธาตุเก่าแก่ อายุประมาณ 800 ปี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และนับถือของชาวตำบลท่าก๊อ ตั้งอยู่ หมู่6 บ้านท่าก๊อพลับพลา ตำบลท่าก๊อ
4.น้ำตกห้วยชมพู

น้ำตกห้วยชมภู เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าลึกเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่า มีจำนวน 2 ชั้นมีความงาม น้ำใสสะอาด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 17 บ้านห้วยชมภู ตำบลท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงรายโรงแรม
1 ม่อนไม้หอม รีสอร์ท (ไร่หมอตอด ) 125 ม. 22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-950438, 081-8437901 โทรสาร. 053-950089
2 สวนทิพย์วนา รีสอร์ท 49 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร : 053-724226-9 , 02-619-0368-9 โทรสาร : 053-724230 ราคา 900 – 6,500 บาท