สนับสนุนน้ำดื่มให้กับคณะแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุข ที่ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid – 19 ณ วัดบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ได้สนับสนุนน้ำดื่มให้กับคณะแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุข ที่ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid – 19 ณ วัดบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนและคณะทำงานผ่านพ้นการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 นี้ไปด้วยกัน