ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสที่มีผู้คนจำนวนมากภายในหมู่บ้าน ตำบลท่าก๊อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสที่มีผู้คนจำนวนมากภายในหมู่บ้าน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด – 19