ออกตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นโบสถ์ไปบ้านอาข่า หมู่ที่ 23

วันที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นโบสถ์ไปบ้านอาข่า หมู่ที่ 23 บ้านลอจอ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย