ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองจุดคัดกรองโรคระบาดโควิด2019 ระดับหมู่บ้าน

วันที่ 20 พฤษถาคม 2564 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองจุดคัดกรองโรคระบาดโควิด2019 ระดับหมู่บ้านภายในเขตตำบลท่าก๊อ