ออกพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หมู่ที่ 13

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าก๊อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ