ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ