ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลับบ้านเพื่อดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปอีก 14 วัน

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2 ราย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 ราย กลับบ้านเพื่อดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปอีก 14 วัน