ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 ราย กลับบ้านเพื่อดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปอีก 14 วันยอดสะสมรวมทั้งหมด 22 ราย