ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 ราย กลับบ้านเพื่อดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไปอีก 14 วัน โดยยอดสถิติภายในตำบลในปัจจุบันนี้ ยอดผู้ป่วยสะสมภายในตำบลรวม 14 รายรักษาหายกลับบ้านจำนวน 6 รายเสียชีวิตจำนวน 1 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 7 ราย