ออกสำรวจความเสียหายและมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านใหม่จะคะ หมู่ที่ 28

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสมชาย ใจปิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจความเสียหายและมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านใหม่จะคะ หมู่ที่ 28 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย