ออกสำรวจความเสียหายและนำของอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ภายในพื้นที่หมู่ที่ 9

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมัคร กันจีนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายสมชาย ใจปิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ พร้อมทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อที่เกี่ยวข้อง ใด้ออกสำรวจความเสียหายและนำของอุปโภค-บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ภายในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานความเสียหายและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป