ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบลท่าก๊อ

ระหว่างวันที่ 1-3 กรฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ดำเนินการออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ภายในตำบลท่าก๊อ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ขอเผยแพร่ประสบการณ์เดินทางนี้ให้กับทุกคน ที่เรากำลังอยู่ในมาตรการควบคุมโรค Covid-19 เที่ยวได้ในบ้านเรา และร่วมป้องกัน เฝ้าระวังโรคฯ ต่อตนเองและคนรอบข้างด้วยนะค่ะ