เข้าร่วมกิจกรรมแจกของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ พร้อมกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมแจกของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย ตามโครงการกองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน Royal Thai Army โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี