เข้าร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลท่าก๊อ

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลท่าก๊อ เพื่อร่วมกันปฏฺิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid – 19 ณ ห้องประชุมก๊อเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย