โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำโดยนายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมพัฒนาสถานที่ราชการ (ทาสีรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ) เพื่อให้เป็นสถานที่ราชการที่พร้อมให้บริการประชาชนชาวตำบลท่าก๊อ ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่สังคมและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้