โครงสร้างองค์กร

ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่างสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน