โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ

หมู่บ้านป่าเกี๊ยะเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยผืนป่าใหญ่และขุนเขา ประชากรประกอบด้วย 3 เผ่า คือ เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่และปกาเกอญอ ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยนายอาจู เปียงแล,อาบอแช อาบอแมะ ปอวี่และนายต่อ จะลา เป็นบุคคลที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในชุดแรกซึ่งแต่เดิมย้ายมาจากบ้านห้วยน้ำขุ่นเนื่องจากพื้นที่ทำกินไม่เพียงพอ และเกิดความขัดแย้งกับคนจีนฮ่อ ได้ตั้งครอบครัวผู้ททางทิศตะวันตกของบ้านป่าเกี๊ยะอยู่ 5 ครอบครัว มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีผู้คนจากบ้านมะขามป้อมมาอาศัยอยู่ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะเพิ่มมากขึ้น ต่อมีในปี พ.ศ.2520 ผู้คนจากบ้านมะขามป้อม บ้านป่ายาง บ้านห้วยน้ำริน นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์

เอกลักษณ์เด่นของกลุ่มสตรีของชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะคือ

งานหัตกรรมปักผ้าอาข่า

งานฝีมือที่ต้องปักด้วยเส้นดายลงบนผืนผ้าใช้เวลาปักนาน ลวดลายต่างๆ ล้วนนำมาจากธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ดอกไม้ ต้นไม้ และลานผีเสื้อ(อาลูเหม่ล้า) เป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ย่าม กำไรข้อมือ พวงกุญแจ แต่ละชิ้นสวยงามเหมาะสำหรับเป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของฝากของที่ระลึก

การปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได และใช้พันธุ์ข้าวของท้องถิ่นโดยได้รับการการันตีว่าเป็นข้าวที่มีบริมาณน้ำตาลและไขมันต่ำ รวมทั้งดำเนินการปลูกข้าวและซ้อมข้าวด้วยมือ การดูแลรักษาแบบอินทรีย์ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

หมู่บ้านป่าเกี๊ยะนั้น มีผู้ที่มีความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน ด้านการรักษาหรือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  1. ศึกษาวิถีชีวิตอาข่า/ลาหู่
  2. เที่ยวน้ำตก เดินป่า ชมนาขั้นบันได
  3. เรียนรู้วิถีเศรษบกิจพอเพียง
  4. เรียนรู้สมุนไพรอาข่า
  5. อนุรักษ์ธรรมชาติ

สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ติดต่อได้ที่

นายมานพ บุญยืนกุล โทรศัพท์ 086-115-7008 ที่อยู่ 114 ม.18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
นายวิชัย คงอมรพนา โทรศัพท์ 080-130-8129 ที่อยู่ 13 ม.18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

หรือติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลท่าก๊อ 053-724-217 ต่อ 113

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่

Facebook เพจ ฮักท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย