admin2

10 ก.พ. 2564

ทำบุญและเปิดป้ายสนามเด็ก

วันจันทร์ที่​ 7​ ธันวาคม​ ​2563​ เวลา 9.39 น. ศพด.อบต.ท่าก๊อ ทำบุญและเปิดป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาณ​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

admin2

1 ม.ค. 2564

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานฝ่ายแผน อบต.ท่าก๊อได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ถึงพ.ศ 2565 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ณศูนย์ผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ

admin2

1 ม.ค. 2564

admin2

1 ม.ค. 2564

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปี

วันที่12พฤศจิกายน2563 งานฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

admin2

1 ม.ค. 2564

มูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำโดยนายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช ปลัดอบต.ท่าก๊อ ร่วมกับมูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ (ลูกอมอารมณ์ดี) ให้กับคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแม่สรวย #ผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรี่สามารถมารับได้ที่คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ

admin2

1 ม.ค. 2564
1 2