มูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำโดยนายเฟื่องศักดิ์ เฟื่องวัฒนาพานิช ปลัดอบต.ท่าก๊อ ร่วมกับมูลนิธิบุหรี่มอบสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ (ลูกอมอารมณ์ดี) ให้กับคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแม่สรวย #ผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรี่สามารถมารับได้ที่คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่-สุรา รพ.สต.ท่าก๊อ

Avatar

admin2

1 ม.ค. 2564

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ออกบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านนายปุ๊ด นางบัวคำ ธิธรรมมา บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Avatar

admin2

1 ธ.ค. 2562
1 15 16