Thakho Admin

Thakho Admin

8 ก.พ. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

26 ม.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

18 ม.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

11 ม.ค. 2564

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานฝ่ายแผน อบต.ท่าก๊อได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ถึงพ.ศ 2565 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ณศูนย์ผู้สูงอายุตำบลท่าก๊อ

Avatar

admin2

1 ม.ค. 2564
Avatar

admin2

1 ม.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

15 ต.ค. 2563
Thakho Admin

Thakho Admin

7 ต.ค. 2563

การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563

ประกาศจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563
1 2 3