โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

Thakho Admin

Thakho Admin

15 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

7 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

5 ก.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

23 มิ.ย. 2564

อบรมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ

งานฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ […]

Thakho Admin

Thakho Admin

18 พ.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

29 เม.ย. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

18 ม.ค. 2564
Thakho Admin

Thakho Admin

15 ต.ค. 2563

การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563

ประกาศจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Thakho Admin

Thakho Admin

2 ต.ค. 2563
1 2