ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร(เครื่องยนต์ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ย้อนกลับ ดาวน์โหลด