ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทำการเเยกประเภทและนำไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะอันตราย

ประชาสัมพันธ์เมื่อ : 12/10/2566 | สำนักปลัด

              ขยะอันตราย หรือขยะพิษ คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากบ้านหรือในครัวเรือนมักจะถูกมองข้ามไปอย่างละเลย ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกันที่ขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกันมากกว่า ทั้งที่ขยะอันตรายภาคครัวเรือนสามารถสร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ถ้าไม่มีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 

              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
ทำการเเยกประเภทเเละใส่ถุงมาให้เรียบร้อย นำไปทิ้งไว้ ณ จุดทิ้งขยะอันตราย ในชุมชน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ นำไปกำจัดอย่างถูกต้องเป็นการต่อไป