ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180

หมายเลขโทรศัพท์

+66 0 5372 4217-8

Email

thakho1792657810@gmail.com

แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

คลิกที่นี่เพื่อขอเส้นทาง