ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เมื่อ : 06/09/2566 | สำนักปลัด

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566